Duurzaam ondernemen

Een vraag? Contacteer onséén van onze medewerkers

Tuytelaers draagt duurzaamheid & milieu, gezondheid & veiligheid en mens & ontwikkeling hoog in het vaandel. Hoe we dat doen? Met de volgende stappen...

Code of Conduct

Tuytelaers hanteert in haar inkooptraject een code of conduct. In dit document verplichten wij onszelf en onze leveranciers om zich te houden aan een aantal belangrijke juridische, ethische, milieutechnische en sociale normen en waarden. Zeker bij granietsoorten uit niet-Westerse landen is dit een belangrijk aspect, evenals het uitvoeren van onafhankelijke audits.
Deze audits worden onder andere uitgevoerd door Xertifix, een NGO die strijdt voor betere arbeidsomstandigheden en milieubescherming in de natuursteensector.

IMVO-initiatief TruStone

Als lid van Febenat ondertekenden we op vrijdag 10 mei 2019 samen met de andere leden ondertekenden het IMVO-initiatief TruStone op het kabinet van toenmalig Minister-President Geert Bourgeois. De afgelopen jaren is er door diverse partijen in de Nederlandse en Belgische natuursteenbranche hard gewerkt aan dit convenant. Hiermee brengt de sector risico’s in de productieketen in kaart en werkt ze samen met alle partijen die het initiatief ondersteunen om problemen zoals kinderarbeid, dwangarbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid, veiligheid en gezondheid in de keten aan te pakken. Het is voor het eerst dat partijen uit twee landen gezamenlijk tot afspraken komen.
De doelstelling van het Initiatief TruStone is helder: de betrokken partijen willen transparantie creëren en een vuist vormen tegen schendingen van milieu en mensenrechten, die bij de winning van natuursteen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika mogelijk nog voorkomen. Als individueel bedrijf kan je daarop nauwelijks invloed uitoefenen; als branche in samenwerking met organisaties plus de overheid staan we een stuk sterker.

Bekijk hier volledige initiatief van IMVO Trustone in pdf

NSF

Tuytelaers werkt enkel met kwartscomposiet dat gecertificeerd is conform de normen van de internationale organisaties NSF en Greenguard, waardoor hygiëne en voedselveiligheid kan worden gegarandeerd. Ook onze keramische platenleveranciers voldoen aan deze uiterst strikte normen.

Milieu

In onze bedrijfsvoering kiezen we, waar mogelijk, voor milieuvriendelijke oplossingen. Een paar voorbeelden:

Gezondheid, veiligheid en opleiding

Ons bedrijf kan alleen succesvol zijn door goede, gemotiveerde medewerkers. Dus willen we dat onze medewerkers gezond en veilig kunnen werken, en in zichzelf kunnen investeren door middel van opleidingen.

Enkele gerelateerde realisaties/ lopende projecten: